Napowietrzenie

Nie pozwól, aby atmosfera w akwarium stała się zbyt duszna.